Atorgament de subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07), per a l’any 2022 de DIPSALUT

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 7 de juny de 2022, ha pres l’acord de resolució de de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07) per a l’any 2022, atorgant a l’Ajuntament del Far d’Empordà un total de 3.458,70€ per a la realització de tallers de memòria, gimnàs i classes de català.