Atorgament de subvenció per al foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironies 2022 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 21 de juny de 2022, ha pres l’acord d’atorgarment de la concessió de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, entre les quals hi ha atorgat un total de 7.343,75€ per la instal·lació d’enllumenat de la zona esportiva municipal del Far d’Empordà (Ref. Cens equipament 1700590003)