CENS MUNICIPAL DELS ANIMALS DE COMPANYIA

Benvolguts/des,

Aquesta Corporació ha iniciat un conjunt d’actuacions per tal de disposar d’un control eficaç dels animals de companyia, degut a que, durant aquests darrers anys, s’ha ampliat el ventall d’animals que són objecte de registre.

Per aquest motiu us demanem que, totes aquelles persones que en algún moment vàreu registrar les vostres mascotes o els que encara no ho hagueu fet, acudíssiu a les oficines d’aquest Ajuntament per tal de comprovar si les dades que ens consten són correctes i actualitzades.

La documentació necessària per fer el tràmit és la següent:

  • Carnet de l’animal.
  • Document que el veterinari entrega al col.locar el xip.
  • DNI del propietari de l’animal.

 

Moltes gràcies.