Fons de cooperació econòmica, cultural, noves tecnologies i actuacions en camins municipals de la Diputació de Girona 2020.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona va acordar atorgar a l’Ajuntament del Far d’Empordà, en el marc del programa d’assistència i cooperació als municpis per a l’exercici 2020 una subvenció per import total de 45.158,13€, a destinar a fer front a despesa corrent, despesa cultural, noves tecnologies i actuacions en camins municipals.