Edictes

Exercici: 2019 Bop: 141-0 Edicte: 5787 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4455 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la modificació puntual núm. 3 del Pla Parcial Urbanístic Sector CE2
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4448 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4383 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 81-0 Edicte: 3166 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2558 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2557 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2013 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació de l'encàrrec de gestió al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la licitació de la contractació conjunta esporàdica del servei de delegat de protecció de dades (DPD) + assistència tècnica al DPD
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1893 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la delegació a favor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de l'exercici de les competències per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1892 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la delegació a favor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de l'exercici de les competències per a la recollida de la fracció orgànica