Edictes

Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 525 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del conveni per al pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament del Far d'Empordà
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 421 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Inici dels tràmits per al nomenament de jutge/essa de pau substitut/a
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11366 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del projecte d'obres d'il·luminació de l'església
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10658 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Designació d'alcalde en funcions del dia 28 de desembre de 2022 al 2 de gener de 2023
Exercici: 2022 Bop: 233-0 Edicte: 10855 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 232-0 Edicte: 10797 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9955 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9106 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació del preu públic de prestació del servei de podologia
Exercici: 2022 Bop: 197-0 Edicte: 8910 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del projecte d'obres de reasfaltatge del cami del Far a Vilatenim
Exercici: 2022 Bop: 194-0 Edicte: 8756 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament del Far d'Empordà per a la posada en funcionament del Centre d'interpretació del Paisatge