Edictes

Exercici: 2019 Bop: 7-0 Edicte: 101 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució, annexos i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11263 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10717 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del preu públic per assistir com a acompanyant al Dinar d'homenatge a la Gent Gran promogut per l'Ajuntament d'El Far d'Empordà
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10715 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la participació en el Casal Municipal
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10386 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10379 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10025 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 196-0 Edicte: 8713 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de dos expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 196-0 Edicte: 8631 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del preu públic per assistir com a acompanyant al Dinar d'homenatge a la gent gran
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8625 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdits