Edictes

Exercici: 2017 Bop: 235-0 Edicte: 10342 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del preu públic per al Sopar a la Fresca d'Estiu promogut per l'Ajuntament del Far d'Empordà
Exercici: 2017 Bop: 235-0 Edicte: 10341 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació d'activitats formatives dirigides a l'aprenentatge del català
Exercici: 2017 Bop: 235-0 Edicte: 10340 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 232-0 Edicte: 10029 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la delegació a favor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de l'exercici de les competències per a la recollida de la fracció orgànica
Exercici: 2017 Bop: 226-0 Edicte: 9887 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 221-0 Edicte: 9726 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9431 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9430 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 210-0 Edicte: 9159 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les despeses sumptuàries per aprofitament de vedats de caça
Exercici: 2017 Bop: 200-0 Edicte: 8685 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2016- 2018