Edictes

Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7148 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació del Pla Econòmic i Financer
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7147 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7142 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6908 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte de delegació de funcions
Exercici: 2019 Bop: 141-0 Edicte: 5787 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4455 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la modificació puntual núm. 3 del Pla Parcial Urbanístic Sector CE2
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4448 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4383 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 81-0 Edicte: 3166 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2558 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit