Edictes

Exercici: 2017 Bop: 200-0 Edicte: 8685 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2016- 2018
Exercici: 2017 Bop: 199-0 Edicte: 8533 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8286 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 191-0 Edicte: 8240 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del preu públic per al Sopar a la Fresca d'Estiu promogut per l'Ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 191-0 Edicte: 8239 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació d'activitats formatives dirigides a l'aprenentatge del català
Exercici: 2017 Bop: 180-0 Edicte: 7740 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del Reglament d'abastament i subministrament d'aigua potable al municipi
Exercici: 2017 Bop: 180-0 Edicte: 7739 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del Pla Estratègic de Subvencions 2017
Exercici: 2017 Bop: 179-0 Edicte: 7818 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7172 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 148-0 Edicte: 6636 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de diversos expedients de modificació de crèdits