Edictes

Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7709 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 175-0 Edicte: 7697 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2021 Bop: 166-0 Edicte: 7411 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Nomenament d'una funcionària de carrera
Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 7078 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Rectificació d'errors d'una convocatòria
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 7019 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Bases i convocatòria d'un lloc de treball de secretari-interventor
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6782 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6772 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del projecte d'obra d'un aparcament i una zona verda
Exercici: 2021 Bop: 143-0 Edicte: 6468 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització dels carrers Nou, de la Font i de l'Oliva
Exercici: 2021 Bop: 126-0 Edicte: 5755 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5793 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la 17a modificació del Pla General d'Ordenació Urbana del Far d'Empordà