Edictes

Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7341 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública del compte general de 2017
Exercici: 2018 Bop: 148-0 Edicte: 6829 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4932 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 103-0 Edicte: 4593 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva dels Estatuts de constitució d'una entitat urbanística de conservació
Exercici: 2018 Bop: 90-0 Edicte: 3972 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial del Pla de desplegament per Telefónica de España SAU d'una xarxa d'accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4043 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3922 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les despeses sumptuàries per aprofitament de vedats de caça del Far d'Empordà
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3911 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3497 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'establiment de preus públics i l'Ordenança reguladora per al cobrament del preu públic per a la participació del Casal d'Estiu
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3496 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2018, en la modalitat de suplement de crèdit