Edictes

Exercici: 2018 Bop: 44-0 Edicte: 1766 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació dels plecs de clàusules i la licitació del contracte del servei de recollida d'escombraries fracció resta i voluminosos
Exercici: 2018 Bop: 42-0 Edicte: 1630 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria
Exercici: 2018 Bop: 41-0 Edicte: 1727 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial dels estatuts de constitució d'una entitat urbanística de conservació
Exercici: 2018 Bop: 16-0 Edicte: 469 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució, annexos i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 2-0 Edicte: 11127 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10880 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2017
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10769 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10462 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació del calendari fiscal de tributs de caràcter periòdic i notificació col·lectiva per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 235-0 Edicte: 10342 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del preu públic per al Sopar a la Fresca d'Estiu promogut per l'Ajuntament del Far d'Empordà
Exercici: 2017 Bop: 235-0 Edicte: 10341 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació d'activitats formatives dirigides a l'aprenentatge del català