Edictes

Exercici: 2018 Bop: 90-0 Edicte: 3972 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial del Pla de desplegament per Telefónica de España SAU d'una xarxa d'accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 4043 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3922 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les despeses sumptuàries per aprofitament de vedats de caça del Far d'Empordà
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3911 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3497 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'establiment de preus públics i l'Ordenança reguladora per al cobrament del preu públic per a la participació del Casal d'Estiu
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3496 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2018, en la modalitat de suplement de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 75-0 Edicte: 3322 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques de la licitació del contracte del servei de Casal Municipal
Exercici: 2018 Bop: 61-0 Edicte: 2656 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 61-0 Edicte: 2632 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 44-0 Edicte: 1766 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació dels plecs de clàusules i la licitació del contracte del servei de recollida d'escombraries fracció resta i voluminosos