Edictes

Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2558 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2557 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2013 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació de l'encàrrec de gestió al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la licitació de la contractació conjunta esporàdica del servei de delegat de protecció de dades (DPD) + assistència tècnica al DPD
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1893 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la delegació a favor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de l'exercici de les competències per a la recollida selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1892 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la delegació a favor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de l'exercici de les competències per a la recollida de la fracció orgànica
Exercici: 2019 Bop: 34-0 Edicte: 1198 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 7-0 Edicte: 101 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució, annexos i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11263 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10717 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del preu públic per assistir com a acompanyant al Dinar d'homenatge a la Gent Gran promogut per l'Ajuntament d'El Far d'Empordà
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10715 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la participació en el Casal Municipal