Edictes

Exercici: 2018 Bop: 196-0 Edicte: 8713 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de dos expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 196-0 Edicte: 8631 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del preu públic per assistir com a acompanyant al Dinar d'homenatge a la gent gran
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8625 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 183-0 Edicte: 8166 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte de rectificació d'una convocatòria de selecció de personal
Exercici: 2018 Bop: 180-0 Edicte: 8077 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte de convocatòria de selecció de personal
Exercici: 2018 Bop: 175-0 Edicte: 7935 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2018
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7341 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública del compte general de 2017
Exercici: 2018 Bop: 148-0 Edicte: 6829 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4932 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 103-0 Edicte: 4593 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva dels Estatuts de constitució d'una entitat urbanística de conservació