Edictes

Exercici: 2020 Bop: 15-0 Edicte: 297 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10247 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial de la 2a modificació puntual del Pla Parcial del Sector Les Pedroses - Logis Empordà
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9263 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9262 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9169 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9166 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 224-0 Edicte: 9167 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial de modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7148 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació del Pla Econòmic i Financer
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7147 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7142 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018