Edictes

Exercici: 2022 Bop: 17-0 Edicte: 331 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 5-0 Edicte: 11326 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del projecte "Aparcament i zona verda entorn del Centre d'estudis i interpretació del paisatge"
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10342 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 233-0 Edicte: 10302 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 230-0 Edicte: 9914 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Exposició pública de sol·licitud d'una llicència per a activitat d'estació de servei
Exercici: 2021 Bop: 228-0 Edicte: 9830 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 208-0 Edicte: 8884 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la Memòria valorada d'obres d'instal·lació de l'ampliació del sistema de videovigilància de seguretat ciutadana
Exercici: 2021 Bop: 202-0 Edicte: 8658 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 186-0 Edicte: 7995 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18 de prevenció i control ambiental dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7709 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2021