Equip de govern

El 15 de juny de 2019 es celebra la constitució del nou Ajuntament de Garrigàs. Tots els membres que configuren l’Ajuntament són independents, adscrits a la candidatura Junts per Garrigàs. NO HI HA CAP REGIDOR A L’OPOSICIÓ.

Pilar Bosch i Bech

Alcaldessa

Àrees de Governació, règim interior, relacions institucionals i comunicació.

alcaldia@ajuntamentdegarrigas.cat


Pere Serrano i Garriga

Primer tinent d’alcaldia

Àrees d’urbanisme i Medi Ambient

pserrano@ajuntamentdegarrigas.cat


Dolors Quer Puntil

Segona tinenta d’alcaldia

Arees de Benestar Social i ciutadania i Educació

dquer@ajuntamentdegarrigas.cat


Carles Vaello Ordis

Regidor

Àrees de Economia i Hisenda i Emprenedoria, treball i empresa.

cvaello@ajuntamentdegarrigas.cat


Nuri Teixidor Garrido

Regidora

Àrees de Salut, Infància i Joventut i Esports

nteixidor@ajuntamentdegarrigas.cat


 Jaume Gironella Vila

Regidor

Àrea de Serveis Públics Municipals

jgironella@ajuntamentdegarrigas.cat


Eva Brugués i Campdelacreu

Regidora

Àrees de Cultura, Festes i Participació

ebrugues@ajuntamentdegarrigas.cat


 Suplents

Carme Masdéu Marisch

Daniel Lleixà i Borràs


IMG_2471