Equip de govern

Pilar Bosch i Bech (Partit independent)

Alcaldessa

Relacions Institucionals, Governació, Economia i Hisenda.

alcaldia@ajuntamentdegarrigas.cat


Josep Masoliver i Subirós (Pdcat)

1er. Tinent alcalde

Serveis, Infraestructures, manteniment d’espais públics i Mediambient

jmasoliver@ajuntamentdegarrigas.cat


Josep Ferrer i Serra (Partit Independent)

2on. Tinent alcalde

Esports, Joventut i Salut

jferrer@ajuntamentdegarrigas.cat


Dolors Juanola i Teixidor (Partit Independent)

Regidora

Cultura i Festes

djuanola@ajuntamentdegarrigas.cat


Joaquim Pastoret i Lladó (Partit Independent)

Regidor

Comunicació i Noves Tecnologies

qpastoret@ajuntamentdegarrigas.cat


Dolors Quer i Puntil (Partit Independent)

Regidora

Benestar Social i Ciutadania i Educació

dquer@ajuntamentdegarrigas.cat


Carlos Jose Vaello i Ordis (Pdcat)

Regidor

Urbanisme, Emprenedoria, treball i empresa.

cvaello@ajuntamentdegarrigas.cat 

imatge 2b