Llista definitiva d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs lliure, d’una plaça de la sost-escala tècnica de l’Administració General, en régim de funcionari interí, de l’Ajuntament de Garrigàs.

DECRET 71_2018