Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha resolt a favor de l’ajuntament de Garrigàs la subvenció adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de projectes de promoció de la salut (Pm07) per un import total de 609,84 €. Aquesta suma es destinarà al finançament del programa d’atenció i prevenció a la dependència  (taller gimnàstica i taller memòria) que es realitza al municipi.