Subvenció de 2.743,99 € de la Diputació de Girona

L’Ajuntament de Garrigàs ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona de 2.743,99 €  dins el programa d’actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional (2019).

L’actuació realitzada ha consistit en netejar, adequar, definir i reparar el traçat de carrers i camins públics, així com reperfilar alguns trams de cunetes, millorar el ferm, sanejar els flonjalls, eliminar els xaragalls i reomplir amb material adequat per aconseguir una òptima utilització de les vies afectades per les intenses pluges.

L’import total dels treballs realitzats ha sigut de 13.544,19 €.