Línia d’ajuts per a la retirada de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant

L’Agència de Residus convoca ajuts per a la retirada de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts, dotada amb 1 milió d’euros, són els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció i que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.
Podeu trobar tota la informació relativa als ajuts a: http://residus.gencat.cat/…/noticies/detall/ajuts-ARC-amiant