NOTA INFORMATIVA: Subvenció

La Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Medi Ambient, ha concedit a l’Ajuntament de Garrigàs una subvenció de 40.000 euros pel desplegament d’un projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa per distribució d’aigua calenta per l’escola i el centre socio-cultural de Garrigàs.