SOTERRAMENT PREINSTAL·LACIÓ FIBRA ÒPTICA

Està previst que l’abril de 2021 finalitzin les obres que està portant a terme la Diputació de Girona, de condicionament del tram de la carretera GIV-6226 de Garrigàs a Arenys d’Empordà. Aquest projecte contempla la preinstal·lació necessària per soterrar la futura instal·lació de la fibra òptica, un pas més per facilitar el desplegament de la fibra, minorant l’impacte paisatgístic i facilitant la connexió entre els pobles del municipi.