Subvenció de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Garrigàs els fons següents corresponents a la subvenció  de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural:

a. Despeses corrents: 12.171,25€
b. Despeses per a inversions: 24.587,00€
c. Cultura: 6.486,75€
d. Noves tecnologies: 710,78€
e. Arrenjament de camins públics: 1.100,00€