Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha resolt a favor de l’ajuntament de Garrigàs la subvenció per import 3.899,07 € a través del Fons de subvenció 2017 per a Inversions, Assistència i Cooperació Municipal de les obres per “la Reforma interior de la nova escola de Garrigàs” realitzades el passat any 2017, consistents en la reforma i adequació d’una aula amb treballs de paleteria.