Edictes

Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10108 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 218-0 Edicte: 9804 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 217-0 Edicte: 9756 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8168 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 163-0 Edicte: 7464 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació definitiva de la memòria valorada "millora dels parcs públics dels nuclis de Garrigàs i Vilajoan"
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7323 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació definitiva del text refós del Pla de Millora Urbana 5 "El Bosquet (2)"
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7080 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 7077 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5728 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5699 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte de nomenament de funcionari interí