Publicacions al BOP

Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3989 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3867 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació d'un preu públic
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2710 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 44-0 Edicte: 1541 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 245 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-1 Edicte: 11212 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10731 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10669 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10108 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 218-0 Edicte: 9804 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit