Equip de govern

L’alcalde, Il·lm. Sr. Eudald Picas i Mitjavila, es reserva la Presidència de les Regidories de Governació; Economia i Finances; Activitats Econòmiques; Agricultura i Ramaderia, Comerç i Indústria, Habitatge i Urbanisme, i podrà, quan ho consideri convenient, incorporar-se a la gestió de qualssevol de les actuacions de les altres àrees.

ajuntament@gombren.cat

 

Francesc Felip Bauza (CIU): Tinent d’alcalde, Regidories d’Esports, Associacions, Locals Públics, Serveis Municipals i Col·laboració amb la regidoria de Festes.

 

Ana Maria Reyes Alcalà (CiU): Regidories de Cultura, Festes i Joventut. comissiofestes@gombren.cat

 

Jaume Rodriguez Ortega (CiU): Regidories de Medi Ambient, Turisme, Noves Tecnologies i Col·laboració amb la regidoria de Festes.

 

Ramon Cortina Cortacans (ERC)