Edictes

Exercici: 2017 Bop: 210-0 Edicte: 8992 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Edicte sobre delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 9011 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 163-0 Edicte: 7244 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 123-0 Edicte: 5455 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 110-0 Edicte: 4727 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Edicte sobre delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 71-0 Edicte: 2805 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Bases i convocatòria per a la contractació de personal laboral no permanent d'una plaça de personal de manteniment de la piscina municipal, pel procediment de concurs
Exercici: 2017 Bop: 71-0 Edicte: 2796 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació definitiva del Mapa de Capacitat Acústica del municipi
Exercici: 2017 Bop: 52-0 Edicte: 1997 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Edicte sobre delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 32-0 Edicte: 1088 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis
Exercici: 2017 Bop: 2-0 Edicte: 11067 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Edicte d'informació pública de l'aprovació del Mapa de Capacitat Acústica del municipi