Edictes

Exercici: 2018 Bop: 27-0 Edicte: 850 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2018 Bop: 27-0 Edicte: 848 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 2-0 Edicte: 11132 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10740 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'ús, conservació i protecció dels camins rurals del municipi de Gombrèn i l'establiment de la taxa per a l'obtenció de la llicència d'accés als camins rurals tancats
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10741 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10737 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'any 2018
Exercici: 2017 Bop: 210-0 Edicte: 8992 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Edicte sobre delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 9011 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 163-0 Edicte: 7244 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 123-0 Edicte: 5455 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal