Concurs d’oposició per a una plaça d’auxiliar administratiu

L’Ajuntament de Guils de Cerdanya fa públic l’anunci que recull les bases del concurs d’oposició per a una plaça d’auxiliar administratiu.

L’Ajuntament de Guils de Cerdanya fa públic l’anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per proveïr un lloc de treball d’auxiliar administratiu en règim de funcionari a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya. La Junta de Govern Local en la seva Sessió Ordinària del 23 d’abril de 2018, ha aprovat les bases i la convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició per proveïr un lloc de treball d’auxiliar administratiu en règim de funcionari a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya.

anunci