Contractació d’una persona per a cobrir un lloc de treball a la brigada d’obres i serveis

L’Ajuntament de Guils de Cerdanya obre una convocatòria per a la contractació d’una persona per a cobrir interinament el lloc de treball a la brigada d’obres i serveis.

En aquest enllaç trobeu les característiques del lloc de treball, els requisits, els documents a presentar i el termini.

Fitxa de característiques lloc de treball de la brigada d’obres

ANUNCI PERSONAL BRIGADA AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA.docx