Desinfecció de carrers, el dia 6 d’abril

Dilluns, 6 d’abril de 2020, a partir de les 9h. del matí, si el temps ho permet, l’empresa AMBIFIT, SL. vindrà al nostre municipi a realitzar la desinfecció deis carrers i àrees de recollida de residus amb hipoclorit sòdic.

Preguem a tots els veïns i veïnes deixar els carrers sense cotxes perquè l’empresa AMBIFIT pugui realítzar la seva feina sense impediments i que els vehicles no en surtin malmesos amb els productes que utilitzen per la desinfecció.

Moltes gracies a tots per la vostra col·laboració.

desinfecció de carrers