Documentació per accedir als ajuts per a la compra de dispositius informàtics

Fa uns dies vam publicar les bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics a les famílies empadronades al municipi de Guils de Cerdanya per a l’adquisició de dispositius informàtics pel seguiment de les classes escolars telemàtiques dels alumnes del municpi, per la situació provocada per la Covid19. En aquest enllaç adjuntem l’acord de la convocatòria aprovat en el seu dia per l’Ajuntament de Guils de Cerdanya i, també, la fitxa de creditors i la sol·licitud que podeu omplir i imprimir per a portar-la complimentada, posteriorment, a les dependències municipals. Teniu fins el dia 15 de setembre per fer els tràmits.

Anunci Convocatoria

FITXA CREDITORS GUILS-2

Sol·licitud + Declaro