Guils de Cerdanya adjudica diferents obres per valor de 97.000 euros

L’Ajuntament de Guils de Cerdanya ha adjudicat, recentment, la segona fase de la portada d’aigües al nucli de Sant Martí de Cerdanya i les obres d’embelliment del cementiri vell de Saneja. La portada d’aigües ha estat adjudicada a l’empresa Flotats de Puigcerdà. L’obra representarà una inversió de 51.092,25 euros. La principal complexitat d’execució d’aquest primer tram de l’obra de la segona fase és el fet que la portada haurà de travessar les vies GIV-4035 i la N-260, al seu pas pel terme de Guils. La portada d’aigües, un cop estigui acabada en la seva totalitat, beneficiarà un centenar famílies. El cost total de l’obra obliga a fer la portada per trams. De fet, ja es va executar una primera fase, l’any 2017, fins al carrer Pedreguers. Aquesta segona fase s’iniciarà en les properes setmanes. Les obres consistiran en l’obertura de rasa en diferents terrenys i acabats de paviment: formigó, asfalt, llamborda i terra. En cada un d’aquests terrenys s’haurà de preveure la reposició i també la retirada de la possible runa a abocador autoritzat. La rasa tindrà una fondària màxima de 80 cm i caldrà subministrar i col·locar una canonada de polietilè, protegida amb sorra. La part baixa del barri va néixer els anys setanta i es va desenvolupar i créixer sense canalitzacions d’aigua potable. Les cases d’aquesta àmplia zona urbanitzada s’abasteixen, principalment, de pous comunitaris.

D’altra banda, també s’han adjudicat les obres de millora del cementiri vell de Saneja a l’empresa Munt Pirenaica. Les obres s’haurien d’iniciar en els propers dies. El cost d’aquesta primera fase del projecte ha estat adjudicat per un import de poc més de 46.000 euros. El projecte del cementiri vell de Saneja preveu la millora i l’embelliment d’aquest espai. Les obres d’ordenació del cementiri, el seu entorn, més la il·luminació de l’església de Sant Vicenç és un projecte que es preveu que estigui finalizat a primers de l’any vinent. Cal recordar que la redacció del projecte va anar a càrrec de l’estudi d’arquitectura Maurell de Barcelona. La família Maurell és originària de Guils de Cerdanya que, de fet, tenen els seus avantpassats ente-rrats al cementiri del nucli de Saneja. Aquest vincle familiar ha fet que els arquitectes hagin col·laborat desinteressadament en el redactat del projecte. El projecte de sanejament, anivellament i d’embelliment del cementiri de Saneja compta també amb la participació de la historiadora local, Dolors de Moxó, que ha fet un estudi exhaustiu de les famílies enterrades. En un seguit de panells, que estaran instal·lats al nou accés que tindrà el cementiri, s’hi podran llegir un recull de totes les persones que estan enterrades en aquest espai.

portadaresidencialweb