Guils de Cerdanya encarrega un estudi del seu domini hídric i sistemes de distribució

guilsdecerdanya01

L’Ajuntament de Guils de Cerdanya ha encarregat a una enginyeria pirinenca la confecció del mapa hídric del seu terme municipal. Es tracta d’un estudi complet i exhaustiu de tot el sistema d’abastament d’aigua en alta als diversos nuclis de població i urbanitzacions del terme municipal amb la intenció de conèixer la capacitat i el potencial real en l’abastiment, captació i emmagatzematge d’aigües. L’estudi permetrà disposar de la informació que es necessita per saber, per exemple, quina és la resposta en subministrament d’aigua a les llars del municipi que pot tenir Guils de Cerdanya en un futur. També desvetllarà l’estat actual de la xarxa analitzant les fuites a la xarxa comparant els cabals de sortida de dipòsits amb els cabals llegits al conjunt d’habitatges abastits.

L’estudi, fet per l’enginyer de camins Joan Gurrera amb el suport dels serveis municipals d’aigua, posarà sobre plànol tots els detalls de la xarxa d’abastament: pous, fonts, dipòsits i canonades, que estan en funcionament en l’actualitat. El treball també recollirà la capacitat final del municipi pel que fa l’emmagatzematge, principalment mitjançant els seus dipòsits, i l’estimació de la demanda d’aigua que comportaria connectar tots els habitatges encara no servits pels serveis municipals.

Aquesta informació és vital en un moment que el govern local ha volgut tirar endavant les noves xarxes d’abastiment a Sant Martí de Cerdanya o el barri del Golf, per citar dos exemples. També per saber si es pot continuar en l’ampliació d’aquests abastiments o cal abans ampliar la capacitat dels dipòsits. L’estudi aportarà solucions per si l’Ajuntament de Guils de Cerdanya les ha de menester. Cal destacar que aquest municipi s’autogestiona el serveis amb recursos propis, no havent-los adjudicat en concessió a una empresa privada.