Guils de Cerdanya rep diferents subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, des de diferents àrees i organismes, ha concedit recentment diferents subvencions a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya que desglossem tot seguit.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PEL CAMPIONAT DE CATALUNYA I D’EUROPA DE RAQUETES

L’Àrea de Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona ha donat suport econòmic a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya concedint una subvenció de 5.537,00 € per a l’organització del Campionat de Catalunya i d’Europa de Raquetes.

 CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PEL PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICOESPORTIVA

L’Àrea de Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona ha donat suport econòmic a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya concedint una subvenció de 1.000,00 € per a l’organització del Programa anual de promoció de l’activitat físicoesportiva.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LES ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES URBANES.Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha donat suport econòmic a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya concedint una subvenció de 631,62 € per a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.

raquetes fontanera bis