Guils traurà a licitació la segona fase de les obres d’abastiment d’aigua potable a Sant Martí de Cerdanya

L’Ajuntament de Guils de Cerdanya traurà a licitació, en les properes setmanes, les obres de construcció de la segona fase de la portada d’aigua potable a Sant Martí de Cerdanya. Després de l’execució de la primera fase fins al carrer Pedreguers, l’any 2017, ara l’obra travessarà la carretera N-260. La part baixa del barri va néixer els anys setanta i es va desenvolupar i créixer sense portada d’aigües. Les cases d’aquesta àmplia zona urbanitzada s’abasteixen, principalment, de pous comunitaris. Entre els compromisos adquirits per l’actual equip de govern hi havia el de posar remei a aquesta situació.

La portada d’aigua, un cop estigui acabada en la seva totalitat, beneficiarà un centenar famílies. El cost total de l’obra obliga a fer la portada per trams.

Ara s’ha fet públic l’anunci previ que notifica que en breu sortirà a licitació aquesta segona part del projecte que té un pressupost de poc més de 63.000 euros, IVA inclòs. Les obres consistiran en l’ober-tura de rasa en diferents terrenys i acabats de paviment: formigó, asfalt, llamborda i terra. En cada un d’aquests terrenys s’haurà de preveure la reposició i també la retirada de la possible runa a abocador autoritzat. La rasa tindrà una fondària màxima de 80 cm i caldrà subministrar i col·locar una canonada de polietilè, protegida amb sorra.

portadaresidencial02web