Informació econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial – Abril 2017

Sota aquest encapçalament, i de forma regular, l’equip de govern de l’Ajuntament de Guils de Cerdanya us informa de la gestió econòmica municipal. Ja siguin tancaments mensuals, pressupostos o comptes anuals. En el marc de la llei de transparència, informació pública i bon govern, i per tal de donar-li compliment, l’equip de govern de Guils de Cerdanya aprofita les eines que té al seu abast per fer-vos arribar la informació. L’accés a la informació pública i la transparència són eixos fonamentals en tota acció política.

Així, en aquest cas, us donem compte del resum simplificat d’ingressos i despeses del passat mes d’abril. Us adjuntem uns gràfics amb les dades d’aquests mesos (despeses i ingressos).

El resum d’abril recull uns ingressos superiors a les despeses. De fet, en el capítol dels ingressos s’està per sobre del pressupost previst. Així, s’han ingressat 136.620,15 euros i les despeses han estatde 105.922,61 euros.

Despeses mensuals 2017Abril2 Ingressosmensuals 2017Abril