Informació econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial – juliol del 2017

Sota aquest encapçalament, i de forma regular, l’equip de govern de l’Ajuntament de Guils de Cerdanya us informa de la gestió econòmica municipal. Ja siguin tancaments mensuals, pressupostos o comptes anuals. En el marc de la llei de transparència, informació pública i bon govern, i per tal de donar-li compliment, l’equip de govern de Guils de Cerdanya aprofita les eines que té al seu abast per fer-vos arribar la informació. L’accés a la informació pública i la transparència són eixos fonamentals en tota acció política.

Així, en aquest cas, us donem compte del resum simplificat d’ingressos i despeses fins el mes de juliol de 2017. Us adjuntem uns gràfics amb les dades d’aquests mesos (despeses i ingressos).

Despeses2017Juliol-1 Ingressos2017Juliol