Informació econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial – primer semestre del 2017

Sota aquest encapçalament, i de forma regular, l’equip de govern de l’Ajuntament de Guils de Cerdanya us informa de la gestió econòmica municipal. Ja siguin tancaments mensuals, pressupostos o comptes anuals. En el marc de la llei de transparència, informació pública i bon govern, i per tal de donar-li compliment, l’equip de govern de Guils de Cerdanya aprofita les eines que té al seu abast per fer-vos arribar la informació. L’accés a la informació pública i la transparència són eixos fonamentals en tota acció política.

Així, en aquest cas, us donem compte del resum simplificat d’ingressos i despeses d’aquest primer semestre d’any. Us adjuntem uns gràfics amb les dades d’aquests mesos (despeses i ingressos).

El resum del semestre recull uns ingressos superiors a les despeses. Així, s’han ingressat 824.938,07 euros i les despeses han estat de 667.941,43 euros; per tant un resultat positiu de 156.996 euros.

Despeses mensuals 2017Juny Ingresosmensuals 2017Juny