Informació econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial – setembre del 2017

Sota aquest encapçalament, i de forma regular, l’equip de govern de l’Ajuntament de Guils de Cerdanya us informa de la gestió econòmica municipal. Ja siguin tancaments mensuals, pressupostos o comptes anuals. En el marc de la llei de transparència, informació pública i bon govern, i per tal de donar-li compliment, l’equip de govern de Guils de Cerdanya aprofita les eines que té al seu abast per fer-vos arribar la informació. L’accés a la informació pública i la transparència són eixos fonamentals en tota acció política.

Així, en aquest cas, us donem compte del resum simplificat d’ingressos i despeses fins el mes de setembre de 2017. Us adjuntem uns gràfics amb les dades d’aquests mesos (despeses i ingressos).

Cal explicar que l’objectiu de la despesa per aquest any va ser modificat en l’acord adoptat en el ple municipal del passat 19 de setembre, on es va aprovar incrementar el pressupost en 221.500 euros. Això ha estat possible gràcies al superàvit obtingut l’any anterior. Aquesta modificació en la despesa permetrà executar obres municipals. Pel que fa els ingressos del 2017 l’evolució de l’exercici està essent més positiu del previst.

Ingressos mensuals 9 2017Setembre Despeses mensuals 9 2017Setembre-1