Interrupció del servei de Correus a Guils de Cerdanya

Des del passat mes de setembre s’ha interromput el servei de Correus a tot el municipi de Guils de Cerdanya.  L’Ajuntament de Guils de Cerdanya no ha rebut cap comunicació oficial per part de l’empresa prestadora del servei que alertés d’aquesta situació. Com a part afectada, l’Ajuntament de Guils de Cerdanya ha fet les gestions corresponents per tal que Correus  solucioni aquest  problema i restableixi el servei al municipi amb celeritat.

guilssenyal