Millores en el rec de Sant Pere i condicionament del camí d’Iravals

El camí d’Iravals, que connecta el nucli de Saneja amb el nucli d’Iravals, a la Tor de Querol (Alta Cer-danya), és una via emblemàtica de Guils de Cerdanya. El camí era molt utilitzat en altres èpoques, tant per veïns francesos com catalans, ja que la drecera permet travessar la frontera per aquest indret. El seu recorregut és d’1,5 quilòmetres, aproximadament. El tram dins del terme municipal de Guils és de poc més de 400 metres i l’Ajuntament de Guils ha aprovat fer-hi una actuació de millora.

cami d'iravals 02web
Abans, però, l’Ajuntament haurà d’invertir en la reparació i manteniment del rec de Sant Pere (recull les aigües sobreres del nucli de Sant Pere de Sedret). Les nombroses pèrdues i fuites que el conducte té al llarg del seu recorregut fa que l’aigua ocupi el camí i el faci malbé. Així, primer, l’Ajuntament de Guils intervindrà en la millora del rec i, posteriorment, farà l’anivellament i condicionament del camí. “Tots hi guanyarem ja que la reparació del rec permetrà aprofitar millor l’aigua del canal ja sigui pels jardins o els horts de Saneja. I, tanmateix, ens permetrà deixar un camí reparat que tothom podrà aprofitar per fer-hi passejades”.

 

cami d'iravals 02web
Les obres, que començaran en breu, tindran un cost d’uns 40.000 euros.