Promocions variables

29 abril 2020
Bases reguladores i convocatòria dels ajuts a les unitats familiars en situació de dificultat econòmica. Ajudes d'emergència per l'impac
22 abril 2020
Ja s'acaben els tràmits referents a la declaració de monument històric-artístic a favor de l'església de Sant Esteve de Guils. decla
2 abril 2020
L'Ajuntament de Guils de Cerdanya, i com a mesura per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID19, ha aprovat la modificació del
16 març 2020
Preguntes/respostes sobre les restriccions a Catalunya Coronavirus   Datos adjuntos sin título 00103
16 març 2020
Suport a les persones grans. Comunicat Suport Persones grans
22 abril 2020
En els dos enllaços que trobeu a la part inferior, hi ha els documents sobre gestió de residus.   gestió residus 01 gestió
4 abril 2020
Dilluns, 6 d'abril de 2020, a partir de les 9h. del matí, si el temps ho permet, l'empresa AMBIFIT, SL. vindrà al nostre municipi a realit
16 març 2020
Les oficines de l'Ajuntament de Guils de Cerdanya, tancades Comunicat no atencio Presencial