Regulació de la utilització del domini públic

El ple de Guils va aprovar, de forma inicial, l’ordenança fiscal per a la regulació de les taxes per utilització del domini públic.

guils09

Guils no disposava d’una ordenança d’aquestes característiques i la mesura vol posar ordre en el control de les parades o instal·lacions que afectin les places i carrers dels nuclis de la població.
En aquest sentit, l’ordenança regula l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb terrasses, taules, cadires, aparells infantils i de begudes, estufes, circs, espectacles i teatres ambulants, entre altres i fixa dues tarifes depenent de l’activitat: 100 euros /dia o bé 10/euros el metre quadrat.
Pel que fa les instal·lacions, parades, barraques o casetes de venda, per metre lineal es cobrarà 10 euros per metre. La norma especifica també el preu que s’haurà de pagar per l’ús de les instal·lacions municipals, amb una fiança de 300 euros i un preu de 70 euros / dia.

plaçaguils02
El mateix ple va aprovar també l’ordenança reguladora de guals, basat en el model d’altres municipis. L’ordenança recull que el preu del gual per any serà de 24 euros.