Retribucions municipals – nota aclaridora

Degut al rebombori que ha creat la publicació de les retribucions de l’equip de govern del nou Ajuntament, creiem que és important també fer saber quines van ser les retribucions aprovades en el Cartipàs de l’anterior Ajuntament.

Adjuntem Cartipàs de 2015 i Cartipàs de 2019.

Com podeu veure l´import de les dedicacions assignades és:

Pel 2015    25.200€ més dos regidors cobrant per assistències

Pel 2019  31.840,26€ més dos regidors cobrant per assistències amb el mateix import que l’anterior mandat.

Podeu observar que en l’anterior consistori les dues persones en nòmina treballaven a la setmana 29h setmanals entre totes dues i en l’actual Ajuntament les dues persones en nòmina treballen a l’Ajuntament un total de 40h. setmanals entre totes dues.

A més a l’Ajuntament sempre hi haurà almenys un Regidor en horari d’obertura per donar entre tots un millor servei als nostres veïns.

 

Acord Cartipas 2015

Acord Cartipàs 2019