Subvenció de la Generalitat per a la remodelació de la plaça de Guils

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA DINS DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL 2018-2019

La Generalitat de Catalunya ha donat suport econòmic a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya concedint una subvenció de 39.708,48 € per a la Remodelació de la plaça de Guils de Cerdanya, tram del carrer de Malet i aixopluc, dins del Programa per a la Dinamització territorial 2018-2019.

Publicitat subvenció dinamització Territorial Guils