Subvencions de la Diputació de Girona per actuacions vinculades a les nevades

La Diputació de Girona ha donat suport econòmic a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya concedint dues subvencions vinculades a les actuacions municipals que calen fer en cas de nevades. Aquests ajuts, imports i conceptes, són els que es detallen a continuació:

Despeses corrents per nevades………………………….…14.957,01 €

Compra i muntatge d’una pala ……………………………    9.527,47 €

 

camiótreuneu a fontanera