Subvencions de la Diputació de Girona per diferents conceptes

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Guils diferents subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural d’aquest 2018 que estan destinades a projectes que gaciliten l’accés a les noves tecnologies, actuacions en camins i actuacions en matèria forestal

Així, l’ens provincial ha donat suport econòmic a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya concedint les subvenions que es detallen a continuació:

  • Per a la pavimentació del Camí d’accés a Guils Fontanera: 36.332,00 €
  • Cooperació cultural: 6.412,00 €
  • Per a facilitar l’accés a noves tecnologies: 763,20 €
  • Per a la Sega de marges del Camí del Peiró de Guils de Cerdanya: 1.600,00 €
  • Per a la substitució de 399 metres de tanca ramadera a la muntanya de Guils de Cerdanya: 3.103,89 €

0cf0d868-0577-4625-a525-45e34ce65dff d6c2e64f-eadb-4b81-9e5d-280b0f86c087