Talls en el subministrament elèctric pel dia 1 d’octubre

Avís d’interrupció de subministrament elèctric pel dia 1 d’octubre.

ENDESA informa als seus clients i públic en general que, per incrementar la qualitat del servei elèctric, realitzarà uns treballs de manteniment i millora a la xarxa de distribució. Per aquest motiu, ens veiem obligats a interrompre temporalment el subministrament d’energia elèctrica a la zona, data i hora que es detallen en el document adjunt.

04. Cartelleria GUILS DE CERDANYA (8869199)