Edictes

Exercici: 2018 Bop: 166-0 Edicte: 7522 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 165-0 Edicte: 7566 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de nomenament d'alcalde en funcions
Exercici: 2018 Bop: 165-0 Edicte: 7507 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7041 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6891 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6686 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5947 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva de tres projectes
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5901 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació provisional de l'Ordenança reguladora de guals del terme municipal
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5900 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 9 i derogació de l'Ordenança fiscal núm. 6
Exercici: 2018 Bop: 123-0 Edicte: 5611 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'exposició pública de la modificació de la plantilla orgànica de l'exercici 2018