Edictes

Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 759 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 758 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 11-0 Edicte: 132 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11214 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d’exposició pública del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d’execució per a l’exercici 2018l
Exercici: 2017 Bop: 235-0 Edicte: 10220 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 230-0 Edicte: 9951 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva de modificació d'una ordenança fiscal per a l'exercici de 2018
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9464 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit núm. 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 8968 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8770 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de la llista d'admesos i exclosos a la convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'administratiu/ va en règim de funcionari mitjançant el sistema de concurs oposició lliure
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8322 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos a la convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'administratiu/va en règim de funcionari mitjançant el sistema de concurs oposició lliure