Edictes

Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9058 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 197-0 Edicte: 8680 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 188-0 Edicte: 8250 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de creació i derogació d'ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 166-0 Edicte: 7522 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 165-0 Edicte: 7566 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de nomenament d'alcalde en funcions
Exercici: 2018 Bop: 165-0 Edicte: 7507 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7041 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6891 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6686 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5947 AJUNTAMENT DE GUILS DE CERDANYA Anunci d'aprovació definitiva de tres projectes