Perfil de contractant

INTRODUCCIÓ

En compliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l’Ajuntament de Guils ha facilitat l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació a través d’aquesta web, conforme al precepte legal abans esmentat.

Llei 30/2007 de contractes del sector públic. (format PDF)

“Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques”. (format PDF)

————————————–

Reparació i Millora del Camí entre els nuclis de població de Saneja i Sant Martí d’Aravó

– Adjudicació provisional  (format PDF)

– Adjudicació definitiva  (format DOC)

————————————–

Obra Electrificació de l’Estació Municipal d’Esquí Nòrdic Guils de Cerdanya

Resolució de l’alcadía 2 de març de 2009 (format PDF)

Adjudicació provisional  (format PDF)

Adjudicació defintiva  (format PDF)

————————————–

Pavimentació, sanejament i serveis 2a Fase a Guils

Anunci licitació (format PDF)

Adjudicació provisional (format PDF)

Adjudicació definitiva (format PDF)

————————————–

Redacció del Projecte d`Ordenació de la Muntanya de Guils.

Anunci (format PDF)

————————————–