1 gener 2023
    Per saber tota la informació del període de regulació de l'accés motoritzat a la pista de Sadernes dins de l'Espai N
27 octubre 2022
L'Excm. Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 32.202,51€ per a inversions en
27 octubre 2022
L'Excm. Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 2.375,00€ per finançar la rea
23 gener 2023
Un any més l’Ajuntament de Montagut i Oix, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzat actuacions relacionades amb la protecc
6 gener 2023
Ja podeu consular el nou calendari de la Deixalleria Mòbil i Voluminosos a Montagut i Oix: CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL I VOLUMINOSOS MO
24 novembre 2022
Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC) i del Fons Europeu Agrícola i de
27 octubre 2022
L'Excm. Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per import total de 4.500,00€ a l'Ajuntament de Montagut i Oix per al desenvolupame
27 octubre 2022
L'Excm. Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 4.375,00€ en concepte d'arranj