+
27 setembre 2019
Nota premsa canvi llums escola Montagut Aquestes darreres setmanes s’ha finalitzat la renovació de l’enllumenat interior dels edific
15 maig 2019
Aquí us podeu descarregar el plec de condicions per presentar-vos al concurs de gestió i explotació del bar de la piscina municipal de Mo
6 novembre 2018
Es fa públic que està obert el termini per a presentar sol·licituds per a l’obtenció d’un ajut pel transport escolar no obligatori p
12 setembre 2018
Subvencions concedides per la Diputació de Girona:   Fons de Cooperació econòmica i cultural CONCEPTE SUBVENCIÓ (€
7 agost 2018
RELI
Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions p
10 setembre 2019
L’Excma. Diputació ha atorgat a l’Ajuntament de Montagut una subvenció per import de 4.297,62€ per fer front a part de les despeses
3 gener 2019
Ja podeu consular els nous calendaris de la recollida de voluminosos i deixalleria mòbil de Montagut i d'Oix. http://webspobles2.ddgi.ca
23 octubre 2018
Per segon any consecutiu la Diputació de Girona ha concedit una nova ajuda als esportistes individuals. En el nostre cas ha estat per en Po
12 setembre 2018
Subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya: Subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espèc
12 juny 2018
Queda obert el termini de presentació de propostes pel procés participatiu 2018. Adjuntem la fitxa per presentar i les condicions. P