24 novembre 2022
Aquest Ajuntament ha rebut un ajut del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC) i del Fons Europeu Agrícola i de
27 octubre 2022
L'Excm. Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 2.375,00€ per finançar la rea
27 octubre 2022
L'Excm. Diputació de Girona (presidència) ha atorgat a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 50.000,00€ pel
17 octubre 2022
L'Excm. Diputació de Girona ha atorgat a aquest Consistori una subvenció per import total de 23.286,10 € per a la realització de les ob
12 març 2022
  Durant el període de regulació, l’únic aparcament habilitat a la zona, és el de Sadernes, que disposa de places limitades.
27 octubre 2022
L'Excm. Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per import total de 4.500,00€ a l'Ajuntament de Montagut i Oix per al desenvolupame
27 octubre 2022
L'Excm. Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 4.375,00€ en concepte d'arranj
27 octubre 2022
L'Excm. Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 32.202,51€ per a inversions en
11 octubre 2022
L'Excm. Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Montagut i Oix els imports següents, en concepte de Fons de Cooperació Econòmi