1 novembre 2021
Ja podeu consular el nou calendari de la Deixalleria Mòbil i Voluminosos a Montagut i Oix: CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL I VOLUMINOSOS MO
3 setembre 2021
L'Exma. Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import de 15.000€ per finançar les actuacion
3 setembre 2021
L'Excm. Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 24.790,00€ per a la realitzaci
27 agost 2021
PROVES DE NIVELL per als alumnes nous: del 6 al 23 de juliol i durant les inscripcions, de l’1 al 15 de setembre. INSCRIPCIONS ALU
21 octubre 2021
En data 6 de juliol de 2021 l'Exma. Diputació de Girona (Dipsalut) atorgà a l'Ajuntament de Montagut i Oix un import total de 3.017,03€
3 setembre 2021
Dipsalut (Diputació de Girona) ha concedit a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 10.802,88€ per finançar l
3 setembre 2021
Dipsalut (Diputació de Girona) ha atorgat a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 1.189,08€ per a la realitza