+
10 agost 2020
20170609_091253
Ja podeu consular el nou calendari de la Deixalleria Mòbil i Voluminosos a Montagut i Oix: CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL I VOLUMINOSOS MO
14 novembre 2019
CONCEPTE SUBVENCIÓ (€) Despesa corrent enllumenat públic 13.000,00€ Renovació del teulat de la Farmàcia 30.800,
10 setembre 2019
L’Excma. Diputació ha atorgat a l’Ajuntament de Montagut una subvenció per import de 4.297,62€ per fer front a part de les despeses