+
5 gener 2021
Ja podeu consular el nou calendari de la Deixalleria Mòbil i Voluminosos a Montagut i Oix: CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL I VOLUMINOSOS MO
26 novembre 2020
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Montagut i Oix un import total de 9.492,51€ per a la realització d'actuacions de re
20 novembre 2020
La Diputació de Girona atorgà a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 1.530€, corresponent a la Línia 1 del
30 octubre 2020
Les obers de renovació dels serveis i pavimentació del C/ d'Olot estan financiades amb fons procedents de la Diputació de Girona.
22 gener 2021
En data 30 de juny de 2020 la Diputació de Girona acordà concedir a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per valor de 24.580€ p
3 desembre 2020
L'Ajuntament de Montagut i Oix ha adquirit un ordinador portàtil amb el suport de la Diputació de Girona mitjançant la línia de subvenci
24 novembre 2020
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Montagut i Oix un import total de 1.530,61€ en concepte del programa A3 de suport a
11 novembre 2020
Les bases íntegres es troben publicades a l'e-Tauler de l'Ajuntament de Montagut i Oix. Anunci Annex 1 Declaració Responsable
30 octubre 2020
Les obres de rehabilitació del teulat de l'edifici municipal de la farmacia es realitzar amb el suport econòmic de la Diputació de Girona