+
3 juny 2020
ajudem-nos-165x115b
Ajudem-nos triant productes i serveis d’aquí, i entre tots ho aconseguirem!
14 novembre 2019
CONCEPTE SUBVENCIÓ (€) Despesa corrent enllumenat públic 13.000,00€ Renovació del teulat de la Farmàcia 30.800,
10 setembre 2019
L’Excma. Diputació ha atorgat a l’Ajuntament de Montagut una subvenció per import de 4.297,62€ per fer front a part de les despeses
10 febrer 2020
20170609_091253
Ja podeu consular els nous calendaris de la recollida de voluminosos i deixalleria mòbil de Montagut i d'Oix: CALENDARI MONTAGUT I OIX A
27 setembre 2019
Nota premsa canvi llums escola Montagut Aquestes darreres setmanes s’ha finalitzat la renovació de l’enllumenat interior dels edific
15 maig 2019
Aquí us podeu descarregar el plec de condicions per presentar-vos al concurs de gestió i explotació del bar de la piscina municipal de Mo