+
12 setembre 2018
Subvencions concedides per la Diputació de Girona:   Fons de Cooperació econòmica i cultural CONCEPTE SUBVENCIÓ (€
7 agost 2018
RELI
Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions p
8 maig 2018
Aquí podeu veure i descarregar-vos el plec de condicions per a la gestió i explotació del bar de la piscina municipal de Montagut durant
27 abril 2018
La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la nor
22 febrer 2018
S'ha inclòs en el Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del PUOSC 2013-2017 corresponent a l'anualitat 20
12 setembre 2018
Subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya: Subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espèc
12 juny 2018
Queda obert el termini de presentació de propostes pel procés participatiu 2018. Adjuntem la fitxa per presentar i les condicions. P
22 febrer 2018
D'acord amb la Resolució de concessió de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020 el
29 gener 2018
Queda oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts en espècie per al lliurament de pintura destinada a les façanes dels immobles de