Equip de govern

MÒNICA BOIX I PAGÈS:  ALCALDIA, REPRESENTACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA, SANITAT, BENESTAR SOCIAL I SUPORT A LA RESTA D’AREES.

JOAN MOLINS I FÀBREGA: ÀREA D’URBANISME I GESTIÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL.

LLUÍS PUJIULA I MACH: ÀREA D’HISENDA PÚBLICA I RECURSOS HUMANS.

MªJESÚS FERRUSOLA I DOMÈNECH: ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA.

ARNAU VILAR I GRABOLOSA: ÀREA DE JOVENTUT.

CÈSAR RENAU I BAHIMA: ÀREA DE MEDI AMBIENT.

JORDI SANYES I COLOMER: ÀREA DE TURISME I ESPORTS.