Horaris d’atenció

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT:

ajuntament@montagut-oix.cat

DILLUNS A DIVENDRES

10:00 a 14:00h.

MÒNICA BOIX
alcaldia@montagut-oix.cat

ARNAU VILAR
joventut@montagut-oix.cat

GENÍS SERRA
gserraim@gmail.com

ANNA FONT
afreixach2@hotmail.com

LLUÍS ABEL
labelsmo@gmail.com

JOEL VILAS
jvilas@montagut-oix.cat

LAURA SIMON
canmeia@hotmail.com