Horaris d’atenció

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT:

ajuntament@montagut-oix.cat

DILLUNS A DIVENDRES

08:00 a 15:00h.

DIMARTS

08:00 a 17:00h.

 

MÒNICA BOIX
alcaldia@montagut-oix.cat
DILLUNS I DIMECRES
13:15 a 14:15h

ARNAU VILAR
joventut@montagut-oix.cat
DIMARTS I DIJOUS
18:00 a 20:30h

GENÍS SERRA
gserraim@gmail.com

ANNA FONT
afreixach2@hotmail.com

LLUÍS ABEL
labelmo@gmail.com

JOEL VILAS
jvilas@montagut-oix.cat

LAURA SIMÓN
lsimon@montagut-oix.cat