Promocions variables

3 desembre 2020
L'Ajuntament de Montagut i Oix ha adquirit un ordinador portàtil amb el suport de la Diputació de Girona mitjançant la línia de subvenci
24 novembre 2020
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Montagut i Oix un import total de 1.530,61€ en concepte del programa A3 de suport a
11 novembre 2020
Les bases íntegres es troben publicades a l'e-Tauler de l'Ajuntament de Montagut i Oix. Anunci Annex 1 Declaració Responsable
30 octubre 2020
Les obers de renovació dels serveis i pavimentació del C/ d'Olot estan financiades amb fons procedents de la Diputació de Girona.
5 gener 2021
Ja podeu consular el nou calendari de la Deixalleria Mòbil i Voluminosos a Montagut i Oix: CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL I VOLUMINOSOS MO
26 novembre 2020
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Montagut i Oix un import total de 9.492,51€ per a la realització d'actuacions de re
20 novembre 2020
La Diputació de Girona atorgà a l'Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 1.530€, corresponent a la Línia 1 del
30 octubre 2020
Les obres de rehabilitació del teulat de l'edifici municipal de la farmacia es realitzar amb el suport econòmic de la Diputació de Girona
16 octubre 2020
  Concepte Subvenció Enllumenat públic 13.000,00€ Obres de renovació del C/ Olot 41.512,20€ Actuacions
3 juny 2020
Ajudem-nos triant productes i serveis d’aquí, i entre tots ho aconseguirem!