Promocions variables

27 setembre 2019
Nota premsa canvi llums escola Montagut Aquestes darreres setmanes s’ha finalitzat la renovació de l’enllumenat interior dels edific
15 maig 2019
Aquí us podeu descarregar el plec de condicions per presentar-vos al concurs de gestió i explotació del bar de la piscina municipal de Mo
6 novembre 2018
Es fa públic que està obert el termini per a presentar sol·licituds per a l’obtenció d’un ajut pel transport escolar no obligatori p
14 novembre 2019
CONCEPTE SUBVENCIÓ (€) Despesa corrent enllumenat públic 13.000,00€ Renovació del teulat de la Farmàcia 30.800,
10 setembre 2019
L’Excma. Diputació ha atorgat a l’Ajuntament de Montagut una subvenció per import de 4.297,62€ per fer front a part de les despeses
10 febrer 2020
20170609_091253
Ja podeu consular els nous calendaris de la recollida de voluminosos i deixalleria mòbil de Montagut i d'Oix: CALENDARI MONTAGUT I OIX A
23 octubre 2018
Per segon any consecutiu la Diputació de Girona ha concedit una nova ajuda als esportistes individuals. En el nostre cas ha estat per en Po