Campanya “Pla a l’acció 2020 – 2021” – Subvenció Diputació de Girona

La Diputació de Girona atorgà a l’Ajuntament de Montagut i Oix, en el marc del “Pla a l’acció 2020 – 2021”, les subvencions següents:

Línia 1 – Gestió energètica municipal: s’ha atorgat un import total de 1.071,00€ per finançar els serveis de comptabilitat i gestió energètica, amb un pressupost total de 1.428,00€.

Línia 3 – Actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle: s’ha atorgat un import total de 9.000€ per finançar l’actuació de substitució i millora de l’enllumenat públic de La Cometa, amb un pressupost total de 15.000€.

Línia 5 –  Instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum o autoconsum compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal: s’ha atorgat un import de 10.066,94€ per finançar l’actuació d’instal·lació d’un sistema fotovoltaic d’autoconsum a l’Escola municipal, amb un pressupost total de 16.717,61€.