Campanya “Pla a l’acció 2018 – 2019” – Subvenció Diputació de Girona

La Diputació de Girona atorgà a l’Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 1.530€, corresponent a la Línia 1 del Pla a l’Acció de les anualitats 2018 – 2019. L’import atorgat correspon al “servei de comptabilitat i gestió energètica” així com el desenvolupament d’un “informe de seguiment del PAES”. El cost total d’aquestes actuacions són 2.040€.