FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMIC I CULTURAL 2020 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Concepte                                                                                          Subvenció

Enllumenat públic                                                                             13.000,00€

Pavimentació i renovació dels serveis del C/ d’Olot                         41.512,20€

Actuacions camins                                                                            3.000,00€

Cooperació cultural                                                                           9.619,80€

Noves tecnologies                                                                             899,99€