PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE. PLA A L’ACCIÓ 2018 (LÍNIA 3) DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Nota premsa canvi llums escola Montagut

Aquestes darreres setmanes s’ha finalitzat la renovació de l’enllumenat interior dels edificis municipals, amb la substitució dels llums fluorescents, halògens i incandescents de l’escola i al vestíbul del dispensari, per llums més eficients de tecnologia LED.

En anys anteriors s’havia actuat a la sala de lectura i al casal, també amb aquest canvi de tecnologia. Els llums de l’edifici de l’Ajuntament, de recent remodelació, ja es van instal·lar amb LED. Només queda pendent alguns altres punts de llum amb un funcionament menor, que es substituiran en el moment que finalitzin la seva vida útil.

En total s’han substituït 114 punts de llum, dels quals 90 són tubs fluorescents LED de 20, 16 i 11 W respectivament, on anteriorment eren de 58, 36 i 18 W de potència. I també 24 làmpades LED que han substituït làmpades incandescents de 60 i 50W de potència, respectivament.

Aquesta actuació suposarà una reducció de potència de 4,41 kW, que permetrà reduir la potència contractada en aquests subministraments i també permetrà un estalvi de consum d’energia d’uns 3.932 kWh a l’any. Aquesta energia comportarà un estalvi d’1,06 tn de CO2. /any respecte a les condicions actuals.

El cost de la instal·lació ha estat de 4.114€ que ha estat finançat en un 75% pel Programa del Pla a l’Acció – Línia 3 de la Diputació de Girona, per efectuar accions per lluitar contra el canvi climàtic, la implantació de les energia renovables i eficiència energètica, incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, que té com a objectiu reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle. I forma part d’un seguit d’actuacions que va portant a terme l’Ajuntament de Montagut i Oix per millorar l’eficiència energètica dels seus equipaments, dins de les actuacions incloses en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible, que té com a objectiu la reducció de més d’un 20% de les emissions de CO2 del municipi per a l’any 2020.