Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10).

Dipsalut (Diputació de Girona) ha atorgat a l’Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 1.189,08€ per a la realització d’actuacions diverses per a la lluita i control de plagues urbanes, com són els vespes i les rates.