Subvenció per a la realització d’actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals.

L’Excm. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 4.375,00€ en concepte d’arranjament de l’accés al camp municipal de futbol de Montagut.