Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials

L’Exma. Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import de 15.000€ per finançar les actuacions de reforma integral del pis municipal ubicat al Barri Fluvià. El pressupost total de les actuacions ascendeix a 43.638,72€.